Τρόποι Πληρωμής

Διευθετήσεις πληρωμών

Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους κατωτέρω τρόπους πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε: 
 
α) εξόφληση με μετρητά στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του email ότι το προϊόν είναι διαθέσιμο προς παράδοση στο φυσικό κατάστημα. Στην περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, μπορείτε να εξοφλήσετε το τίμημα της παραγγελίας με μετρητά κατά την παραλαβή του προϊόντος από το κατάστημα. Το επιτρεπόμενο κάθε φορά όριο για την εξόφληση προϊόντων με μετρητά προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία μας οφείλει να παραδώσει το προϊόν σε οποιοδήποτε πρόσωπο εμφανιστεί ενώπιον του φυσικού καταστήματος και καταβάλλει την πληρωμή για συγκεκριμένο αριθμό παραγγελίας που έχει γίνει μέσω eshop και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν παράδοση σε τρίτο πρόσωπο. Για την ασφάλεια των συναλλαγών, τα προσωπικά στοιχεία του παραλήπτη (ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου και αρχή έκδοσης) θα σημειώνονται από τον υπάλληλο που παραδίδει το αγορασθέν προϊόν και θα τηρούνται κατά τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.
 
β) με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 2 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του επιβεβαιωτικού μηνύματος λήψης της παραγγελίας:
 
Α. Τράπεζα EUROBANK
Αριθμός λογαριασμού 0026 0315 82 0200730565
ΙΒΑΝ: GR53 0260 3150 0008 2020 0730 565    
Δικαιούχος: Τρανούλης Θεόδωρος & υιοί
 
B. Τράπεζα ALPHA BANK
Αριθμός λογαριασμού: 139 00 2002 015767
ΙΒΑΝ: GR14 0140 1390 1390 0200 2015 767    
Δικαιούχος: Τρανούλης Θεόδωρος & υιοί
 
Γ. Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός λογαριασμού: 672/002269-17
ΙΒΑΝ  GR33 0110 6720 0000 6720 0226 917   
Δικαιούχος:. : Τρανούλης Θεόδωρος & υιοί
 
Δ.Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός λογαριασμού: 5135 0898 06 675 
ΙΒΑΝ: GR49 0172 1350 0051 3508 9806675
Δικαιούχος: Τρανούλης Θεόδωρος & υιοί

E. ATTICA BANK
Αριθμός λογαριασμού:36685122312 
ΙΒΑΝ: GR8001603660000000085122312 
Δικαιούχος: Τρανούλης Θεόδωρος & υιοί


Σας επισημαίνουμε ότι είναι αναγκαίο να αναγράφετε στο καταθετήριο τόσο το ονοματεπώνυμο σας όσο και τον αριθμό της παραγγελίας σας που αναγράφεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει τη λήψη της παραγγελίας από την Εταιρεία μας. Η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν μπορεί να ταυτοποιήσει την υποβληθείσα από εσάς παραγγελία με καταβληθείσα πληρωμή εφόσον στην κατάθεση δεν αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός της παραγγελίας κατά τα ανωτέρω. 
Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η παραγγελία προχωράει προς διεκπεραίωση μετά την εμφάνιση του κατατεθέντος πλήρους ποσού στον λογαριασμό της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του επιβεβαιωτικού email του άρθρου 3.1.B ανωτέρω (επιβεβαίωση σύναψης της σύμβασης) ή στις περιπτώσεις που το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας από την ειδικότερη προθεσμία που θα ταχθεί στον αγοραστή κατά την επικοινωνία του με την Εταιρεία, η παραγγελία και η αγοραπωλησία θα ακυρώνονται τελείως το δε προϊόν θα αποδεσμεύεται. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβείτε σε νέα παραγγελία.
 
γ) μέσω πιστωτικής κάρτας visa, mastercard καθώς και χρεωστικές κάρτες ελληνικών τραπεζών. Οποιοδήποτε τίμημα τυχόν έχει δεσμευτεί προ της σύναψης της σύμβασης αποτελεί χρηματοοικονομική εγγύηση και όχι πληρωμή του αντιτίμου, η οποία και θα καταβληθεί μόνον εφόσον συναφθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας υπό τους όρους του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
 
Η Εταιρεία μας θέτοντας ως ύψιστο στόχο τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται εφόσον χρειαστεί να παρέχει συνδρομή προς τους  συνεργαζόμενους με αυτήν παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα) και δικαιούται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά. Εξυπακούεται ότι ο πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας του στο σύστημα πληρωμών.
 
Σε επιλεγμένα προϊόντα υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης της παραγγελίας με άτοκες δόσεις με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναγράφονται σε κάθε προϊόν. Στην περίπτωση εξόφλησης της παραγγελίας με δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας, ισχύουν οι ειδικότεροι όροι της σύμβασης που έχετε συνάψει με την τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα δύναται να προκύψει σε σχέση με την πιστωτική κάρτα και τις δόσεις. Για την επίλυση οποιουδήποτε τυχόν προβλήματος προκύψει, ο αγοραστής θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στην τράπεζα.
Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη μας, τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλετε, πραγματοποιείται μόνον από τους με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής.
 Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα ως κάτοχος της πιστωτικής κάρτας φέρετε την ευθύνη για το πρόσωπο που θα παραλάβει τα προϊόντα. Δέον είναι να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας έχοντας μαζί σας την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά ή στην περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο απαιτείται να έχετε γνωστοποιήσει με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@etranoulis.gr το γεγονός ότι εξουσιοδοτείται τρίτο πρόσωπο να παραλάβει την παραγγελία στο όνομα και για λογαριασμό σας γνωστοποιώντας στην Εταιρεία τα πλήρη στοιχεία του προς απόδειξη των οποίων υποχρεούται κατά την παραλαβή να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης κατά την παράδοση δέον εστί να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη πιστωτική κάρτα και την ταυτότητα του. Εφόσον, πάντως, παρά τις ανωτέρω παραινέσεις προς εσάς, παρουσιαστεί ενώπιον του διανομέα στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει, ή ενώπιον του φυσικού καταστήματος πρόσωπο το οποίο δηλώσει ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας κατόπιν σχετικής προφορικής εξουσιοδότησής σας, τότε ευλόγως λογίζεται από τον διανομέα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή.
 
δ) με αντικαταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος με συμφωνημένο κόστος χρέωσης της αντικαταβολής ανερχόμενο σε 2 ευρώ. Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο που έχετε γνωστοποιήσει κατά την υποβολή της παραγγελίας για να επιβεβαιώσει τη συναλλαγή και λοιπά στοιχεία της (πχ. Διεύθυνση παράδοσης, ώρες παράδοσης κλπ) πριν από την παράδοση του προϊόντος.
 
Υπογραμμίζεται ότι η χρήση της αντικαταβολής ως μέσο πληρωμής είναι δυνατή έως το όριο που θέτει ο νόμος, ήτοι ποσό των 499 ευρώ για ιδιώτες/καταναλωτές και έως το ποσό των 49 ευρώ για επιτηδευματίες/προμηθευτές. Το ποσό αυτό δύναται να αλλάζει ανάλογα με τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.