Ανα σελίδα
Καταψύκτης Candy CCHE 200 EU
Καταψύκτης Candy CCHH 145
Καταψύκτης Candy CHAE 1032F
Καταψυκτης PF 210/4Α+ - Philco
Καταψύκτης Philco PCF-100/4A+
Καταψύκτης Philco PCF-150/4A+
Καταψύκτης Philco PCF-200/4A+